Testa Frågeverkets första quiz om film

Frågeverket bjuder på det första i en serie quiz om film. Svarsdepartementets Urban Århammar ställer tio flervalsfrågor.

Testa quizzet på adress: https://docs.google.com/forms/d/1YECJpXIr_1Xp8YqOE-pM_Oz_dXgu-4LvvtiZwFsHvKw